CONCURSO EN SABADELL, ES

“per a la rehabilitació i reforma de l’edifici de la casa grau (Marcet-Font) i el seu jardí, així com la integració del conjunt en l’entorn urbà de la plaça del gas de Sabadell” en colaboración con Mónica Batalla y Christian Molina

La nostra proposta es concentra en dos temes bàsics. Una radical reorganització del circulació de l’edifici i la integració del conjunt en el seu entorn pròxim. El nostre enfocament principal és la conservació de l’edifici existent. Totes les les nostres propostes tenen com base l’aprofitament del ja construït per a establir una relació amb això.
El jardí deixa de ser un recinte privat de l’edifici, mantenint el seu caràcter i la seva integritat amb el conjunt. Es converteix en un jardí públic. Les seves fronteres es converteixen en llocs d’estar. Les reixes originals incrustramos en el paviment com una història escrita del jardí.
Per a la zona de l’espai public es planteja un joc formal entre la presencia dels dos cedres i l’ús dual de l’edifici. S’individualitzen els dos cedres otorgant-los-hi a cadascun una personalitat de les dues disciplines que allotja l’edifici.

Deja un Comentario